Omgeving

Wat is een healing environment?

Waar denk je aan bij het begrip healing environment? Sommigen denken aan een wellnesscentre, het locale gezondheidscentrum of misschien denk je dat dit ‘slechts’ een trend is op het gebied van ziekenhuisarchitectuur maar dit begint te veranderen. Er worden namelijk steeds meer onderzoeken gepubliceerd die het belang van de omgeving voor onze gezondheid benadrukken.

De onderzoeken laten zien dat specifieke veranderingen in zorgomgevingen stress verminderen, pijn reduceren en hersteltijd verkorten. Andersom gezien kan een zorgomgeving het genezingsproces ook vertragen, denk maar aan zeer klinische ruimtes, vol apparatuur en zonder daglicht.

Maar wat zijn de precieze ontwerpaspecten die bijdragen aan de gezondheid? Hier zijn zeer veel speculaties over, enkele hiervan zijn bewezen; dit wordt ‘evidence based design’ genoemd. Hier ga ik later verder op in, maar eerst wil ik dieper in gaan op wat het begrip ‘healing’ nou precies inhoudt.

Wat is healing?

Het van oorsprong Angelsaksische woord ‘healing’ betekent heel-maken. Je zou dit kunnen opvatten als harmonie tussen lichaam en geest.

Healing en curing worden in het Nederlands beide vertaald met het woord genezen, maar er bestaat een verschil tussen deze begrippen. Bij healing wordt er gefocust op het bevorderen van de gezondheid, bij curing draait het om het bestrijden van een ziekte. In onze maatschappij wordt dit laatste voornamelijk gedaan door het voorschrijven van medicatie. Een algemeen effect van een healing environment is het verlagen van stress en angst, wat vele positieve effecten genereert op het lichaam.

Wat creëert onze omgeving?

Onze omgeving begint met de plek die wij thuis noemen, de primaire omgeving. Het gevoel in deze ruimte wordt bepaald door elementen als: (dag) licht, ruimte, kleur, vorm, textuur, en uitzicht. Ook geur, tast en geluid spelen een belangrijke rol bij het waarnemen van de ruimte.

Vervolgens zijn er secundaire omgevingen te benoemen, gebouwen zoals kantoren, winkels, banken et cetera. Ook de stedenbouwkundige omgeving speelt een belangrijke rol.

Sociale omgeving: de mensen met wie we een ruimte delen en alle factoren die we hiermee associëren zoals humeur, gedrag en relaties. Dit zien we terug in sociale gemeenschappen en vriendenkringen waartoe wij behoren.

En natuurlijke omgeving: Het natuurlijke landschap om ons heen; de lucht, water, flora en fauna. Onze ervaring wordt uiteindelijk ook bepaald door onze innerlijke omgeving: onze normen en waarden en associaties.

Al deze omgevingen kunnen een healing environment worden, soms met slechts kleine aanpassingen.

Hoe creëer je een healing environment?

Om stress te reduceren wordt er veel gebruik gemaakt van natuurlijke elementen. Het toepassen van planten, uitzicht, daglicht, frisse lucht en stilte bijvoorbeeld. Diverse studies hebben bewezen dat het uitzicht op natuur er voor zorgt dat er minder pijnbestrijding gebruikt hoeft te worden en de herstelduur wordt verkort. (Roger Ulrich) Dit is evidence-based design. Ook van frisse lucht is bewezen dat zij een positief effect heeft op herstel. Verdere onderzoeken gaan over bijvoorbeeld het toepassen van planten, bepaalde kleuren en materialen, voldoende daglicht en het kunnen controleren van de eigen omgeving.

De helende werking van de natuur is niets nieuws. Bij de oude Grieken, honderden jaren voor Christus, waren Asclepieia de gezondheidscentra van die tijd. Bij het onderwerp en de ligging werd rekening gehouden met de kracht van de natuur.
In de middeleeuwen waren tuinen belangrijke elementen van de medische centra in kloosters.
In de achttiende eeuw ontwikkelde men in Frankrijk het paviljoenziekenhuis. Ook hierbij werd de natuurlijke omgeving gezien als een therapeutisch instrument. In de 19e eeuw sprak de Britse Florence Nightingale al over het belang van daglicht, frisse lucht, dieet en lawaaireductie ten behoeve van het genezende proces. ‘Plaats patiënten in de best mogelijke omgeving, zodat de natuur haar werk kan doen en het herstel kan beginnen.’ (Florence Nightingale)
In onze tijd zijn zogenaamde Planetree-ziekenhuizen ontstaan als reactie tegen de steriele, klantonvriendelijke ziekenhuizen.

Het belang van healing environments

Gezondheid is een steeds meer besproken begrip, nu de vergrijzing in Nederland steeds groter wordt. Zorgverzekeringen worden duurder en van mensen wordt steeds meer eigen verantwoordelijkheid verwacht omtrent gezondheid. De kennis over de invloed van de omgeving op gezondheid is nog niet algemeen bekend, maar verdient veel meer aandacht. Het doel van deze website is het verspreiden van deze kennis. Het zou enorm helpen als je dit artikel deelt op social media.

Deel dit artikel: